EN | CZ | SK

Zaměstnanec vs Manager ucházejíci se o E-2 Visa

Manager

Zaměstnanec vs Manager ucházejíci se o E-2 Visa.

Investoři, kteří žádají o E-2 Investorské víza mohou přivést své zaměstnance do Spojených států v případě, že požadavky na “Essential employee” (zaměstnanec) nebo “Executive/Supervisor” (manager) jsou splněny. Třeba rozlišovat mezi oběma podmínkami.

Koho lze považovat za zaměstnance pro účely získání E-2 visa?

Zaměstnanec je někdo, kdo má odborné znalosti a koho služby jsou nezbytné pro úspěšné provozování podniku. Taková osoba může pracovat pro mateřskou společnost v zahraničí, nebo jen držet určité odborné znalosti/dovednosti. Nepleťte si E-2 pracovníka s L1-B zaměstnancům, protože podmínky při L1-B jsou zcela odlišné.

Přečtěte si více o L1-B vízech zde.

Třeba připomenout, že důkazní břemeno k prokázání, že zaměstnanec je nezbytným pracovníkem je na žadateli / společnosti. Častokrát pro tento účel slouží například resumé, výplatní listina nebo pracovní smlouva se společností. Také třeba brát v úvahu faktory, jako jsou mzdy, udělen titul, jedinečnost odborných znalostí a zkušeností.

Koho lze považovat za managera pro účely získání E-2 visa?

Při managerech třeba vzít v úvahu následující aspekty: úroveň kontroly ve společnosti, odpovědnost, počet kvalifikovaných pracovníků, kteří budou pod dohledem nadřízeného a plat. Pokud je pozice zaměřena primárně na každodenní činnosti a sekundární na řízení zaměstnanců, kteří mají nižší stupeň, pak pozice nemá manažerskou povahu. Vedoucí především musí dohlížet a řídit dalších kvalifikovaných pracovníků, aby se mohl považovat za nadřízeného.

Pojmenování manager nebo vedoucí se používá k označení osob, které vykonávají dohled nad jinými kvalifikovanýmipracovníkmi. Ale například osoba, která v kanceláří dohlíží nad 2 zaměstnanci a požívá pojmenování manažer nebo vedoucí, není způsobilá k získání E-2 víz.

Prohlédněte si naše video o E-2 vízech zde.

Pro více informací o EB-5 zelené kartěE-2 investorských vízech nebo o L-vízech neváhejte kontaktovat Immigrationbiz.cz.

Líbil se Vám tenhle článek? Sdílejte ho nebo dejte LIKE. Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter Immigration Biz a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!


0 comments… add one

Chci FREE EBOOK!

E2-investment-visa-usa-English-150thumb

Napsali o nás