EN | CZ | SK

L visa

L-pracovní vízum (L work visa)

Tento typ víza byl vytvořen Kongresem v roce 1970. Účelem bylo umožnit nadnárodním společnostem nebo organizacím působícím v mezinárodním měřítku posílat své zaměstnance nebo personál do USA pracovat na krátkodobé přidělené úloze. L1 víza se dělí na 2 kategorie, L1A víza a L1B víza. Do kategorie L1A víz se zařazují vedoucí a řídící pracovníci, zatímco kategorie L1B víz se týká zaměstnanců s významnou znalostí fungování společnosti.

  • Žadatel o L víza musí mít praxi v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních tří let a musí být provedena pro sponzorující společnost.
  • Žadatel musí pracovat jako klíčových zaměstnanců/ředitel nebo jako pracovník s odbornými znalostmi.
  • Po vypršení víz, musí držitel opustit USA nebo zařídit jejich prodloužení.
  • Zámořská společnost musí být přímo spojena nebo přidruženou k americké společnosti, která sponzoruje žadatele o L vízum.

Toto vízum poskytuje velkou možnost najmout si zkušené zaměstnance na práci v USA pro zahraniční společnosti a umožnit jim být převeden z jiných odvětví po celém světě.

Rozdíl mezi L1 a E1 vízem (L work visa and E2 visa)

E-2 Investorské vízum Vám umožní vstoupit a pracovat ve Spojených státech na základě Vámi řízených investic. Každé 2 roky musí být Vaše víza obnoveny. Pro obnovování víz není žádný limit. Vaše investice však musí být “podstatná”.

L-1 vízum Vám umožní vstoupit do Spojených států za účelem pracovat v L-1 statusu. L-1 vízum je především nepřistěhovalecké vízum. Je platné pouze na omezenou dobu. Krátká doba může představovat časový úsek od 3 měsíců do 1 roku. Lze jej prodloužit, ale maximálně na dobu 7 let, ale závisí to na zemi, z níž se vstupujete do Spojených států.

Hlavní rozdíly mezi L-1 vízum a E-2 investorské vízum (L visa and E2 visa)

L1 vízum má dva druhy: 1. Pravidelné L1 víza a 2. Blanketný L-1 vízum.

První z nich je k dispozici pro jednotlivce a druhé je k dispozici pro zaměstnavatele, kteří splňují určitá kritéria.

Naopak, E-2 Investorské vízum se nedělí.

Pro žádosti o E-2 Investorské vízum (E2 visa) je nutné splnit následující požadavky

  1. Pokud chcete být kvalifikován jako E-2 Investor, musíte být ze země, která má kvalifikovanou smlouvu se Spojenými státy.
  2. Musíte prokázat, že jste udělal značné investice nebo jste zapojen do činnosti / procesu představující značnou investici.
  3. Výše Vaší investice závisí na Vaší obchodní skupiny. Musíte mít alespoň 50% podíl ve Vaší podnikající společnosti nebo kontrolní podíl.

Naopak požadavky na L-1 víza (L1 visa) jsou

  1. Musíte pracovat v zahraničí nejméně 1 rok pro stejnou společnost.
  2. Vaše společnost musí být fungujícím podnikem ve Spojených státech po celou dobu Vašeho pobytu ve Spojených státech.
  3. Musíte být zaměstnán v zahraničí na dobré pozici spojené s “odbornými znalostmi”, nebo jako ředitel či manažer.

Co nabízíme

Nabízíme profesionální právní a byznys imigrační služby do USA.

Čtete více