EN | CZ | SK

E2 visa

E-2 Investorské víza (E2 visa)

E2 víza jsou dočasné pracovní víza pro obchodní investory a pro ostatní zaměstnance organizací / firem, kteří přicházejí do USA, aby investovali značný kapitál na americkém trhu. Investice musí být realizována za účelem dosažení zisku a zajistit úspěšné obchodní operace. E2 víza jsou k dispozici pouze pro občany zemí, s nimiž USA podepsaly dohodu.

 Jak získat E-2 Investorské víza (E2 visa)

E2 víza jsou dočasné pracovní víza pro obchodní investory a jejich zaměstnance, kteří přicházejí do USA investovat značný kapitál. E2 víza jsou k dispozici pouze pro občany zemí, s nimiž USA podepsaly dohodu. Klikněte sem a uvidíte seznam zemí Smlouvy.

 • Pokud chcete požádat o E-2 víza, musíte mít státní příslušnost smluvního státu.
 • Musíte mít 10% podíl ve svém podniku založeném pod jurisdikcí Vašeho smluvního státu.
 • Vaše investice musí být významná. Otázkou je – co je významná investice? Významná investice představuje minimální výši kapitálu, který je dostatečný pro zajištění prosperující provozu Vašeho podniku.
 • Vaše investice musí představovat skutečně provozován podnik. Musí jít o fungující podnikatelskou / obchodní společnost.
 • Každá nečinnost nebo spekulativní investice nebudou mít kvalifikaci pro E-2 Investorské víza.
 • Veškeré nepřidělené finanční prostředky na vašem účtu nebudou považovány za podstatné investice.
 • Váš podnik musí mít významný vliv na ekonomiku Spojených států. Musí zajistit větší příjem, než jsou náklady na zajištění obživy pro Vás a Vaši rodinu.
 • Musíte mít pravomoc kontrolovat peněžní fondy.
 • Úvěry zajištěné majetkem Vašeho podniku nebudou povoleny.
 • Musíte přijít do Spojených států za účelem provozovat a rozvíjet vaše podnikání.
 • Váš obchod musí zahrnovat mezinárodní výměnu služeb nebo výrobků mezi Vaší smluvní krajinou a Spojenými státy.
 • Pokud nejste hlavní investor, budete zaměstnán jako manažer, správce nebo profesionál s odbornými znalostmi.
 • Výše ​​investice. Obecně platí, že hodnota vaší investice by měla být v rozmezí $ 30.000 až $ 500.000 dolarů. Je důležité mít na paměti, že vaše investice nesmí být marginální, ale musí jít o aktivní, reálnou a existující investici.
 • Investor musí aktivně řídit podnik.
 • Manžel / manželka a děti investora získají automaticky E2 vízum jako vyživované osoby a manžel / manželka může požádat opracovní povolení.
 • Požádat můžete ze zahraničí nebo ze své domovské země.
 • Obvykle trvá 60-90 dní dokončit všechny kroky potřebné k vyplnění žádosti o udělení E2 investorských víz. Navíc, 3-5 měsíců trvá získání souhlasu od USCIS v případě, pokud žádáte ze zahraničí. Nicméně můžete využít přednostní zpracování, které vás stojí další poplatek ve výši 1 225 USD a dostanete své rozhodnutí do 2 týdnů.

 Jak požádat o E-2 víza (E2 visa)

Žijete dočasně ve Spojených státech amerických nebo v zahraničí a chystáte se požádat o E-1 Obchodní víza nebo o E-2 Investorské víza? Čtěte dál, jak požádat o Vaše E víza.

 • Pečlivě si prohlédněte všechny instrukce “jak požádat” na internetových stránkách velvyslanectví Spojených států nebo konzulátu v zemi, ve které budete žádat o Vaše E víza.
 • Vyplňte on-line žádost o nepřistěhovalecké vízum, formulář DS-160 a nahrajte fotografii a žádost vytiskněte.
 • Dohodněte si schůzku na velvyslanectví Spojených států ve vaší zemi za účelem Vašeho vízum pohovoru.
 • Zaplaťte nevratný poplatek za žádost o vízum.
 • Shromážděte potřebné dokumenty, jako jsou “pasu”, “žádost o nepřistěhovalecké víza, formulář DS-160, potvrzující list”, “potvrzení o zaplacení poplatku za podání žádosti”, “fotku”, “žádost nepřistěhovalecké investorské/obchodní víza, formulář DS-160, potvrzující dopis”, další relevantní dokumenty, jako jsou akademické diplomy, oddací a rodné listy, atd.
 • Vlastněte dokumenty, které potvrzují jurisdikci založení vaší společnosti ve smluvní zemi, vaše státní příslušnost smluvního státu a účetní doklady, které prokazují nebo identifikují předpoklady Vašeho podniku obchodovat nebo podnikat.
 • Dokument prokazující skutečné podnikání podniku, ve kterém pracujete nebo prokazující Vaše skutečné investice.
 • Zúčastněte se Vašeho vízum pohovoru na americké ambasádě.
 • Mějte na paměti, že jakýkoli druh úmyslného uvedení v omyl nebo podvodného chování může mít za následek trvalé odepření vašich víz.

Co nabízíme

Nabízíme profesionální právní a byznys imigrační služby do USA.

Čtete více