EN | CZ | SK

Jaké jsou hlavní požadavky pro E2 Investor Visa?

E2 Investor Visa

Jaké jsou hlavní požadavky pro E-2 investorské vízum (E2 Investor Visa)?

E-2 je nepřistěhovalecké vízum, které je třeba pro ty, kteří přicházejí do Ameriky ať už investovat nebo podnikat. Obvykle se uděluje na dobu 2 nebo 5 let, může být ovšem snadno obnoveny, dokud investor prokáže, že dosahuje dostatečné příjmy k udržení svých potřeb. E-2 vízum se vztahuje rovněž na manžela / manželku investora a děti, které jsou mladší než 21 let.

Za účelem získání E-2 visa musíte splnit následující požadavky:

Průvodní dopis. Průvodní dopis by měl popsat druh investice, o kterou má budoucí investor zájem. Musí být prokazatelné, že provedená investice je značná a zisková, což vede k udržení potřeb investora a jeho rodiny. Investor by měl být také schopen prokázat, že je v pozici řídit podnik.

Formuláře. Některé formuláře budou nezbytné, pokud vás bude zastupovat někdo jiný. V případě, že zástupce je právník, jste povinni vyplnit a odeslat formulář G-28, nebo “Notice of Entry of Appearance of Attorney as Representative”. Pokud zástupce není právník, bude nutné předložit podepsanou dohodu mezi investorem a zástupcem. V případě, že osoba žádající o udělení víza je zaměstnanec, společnost by měla předložit dopis, který uvádí charakter podnikání, název a popis pracovní pozice žadatele a kvalifikaci uchazeče.

Další informace. Žadatel by měl předložit kopii svého životopisu, tak i barevnou kopii pasu. Rovněž je nezbytné předložit barevné kopie amerických víz, vstupních a výstupních razítek a formuláře I-797 (pokud je k dispozici).

Vlastnictví. Dokumenty, které potvrzují vlastnictví společnosti jsou také součástí E-2 vízových požadavků. Patří mezi ně společenské smlouvy nebo stanovy společnosti. Potřebné jsou také podílové listy. Velké společnosti, které mají několik statutářů a různé dceřiné společnosti by měli předložit podrobnou kopii organizační struktury, doklad o vlastnictví každého podílu a barevné kopie pasů statutářů společnosti. Pokud se jedná o veřejný podnik, kde žádný z akcionářů nevlastní více než 50%, je také nezbytné předložit poslední výroční zprávu a čestné prohlášení, které prokazuje, kde společnost obchoduje.

Investice. Žadatel by měl být schopen předložit doklady, které prokazují, odkud pocházejí finanční prostředky a jak tyto prostředky byly přesunuty na americký účet. Pokud existující společnost byla odkoupena, je nutné předložit podepsanou kupní smlouvu nebo nájemní smlouvu. Pro začínající společnosti se vyžaduje nájemní smlouva a doklad o koupi vybavení. V případě, že k podnikání je nutná licence, je třeba předložit franšízovou smlouvu a doklad o zaplacení poplatku za licenci.

Důkaz o existenci společnosti. Měli byste předložit místní, státní a federální povolení i měsíční výpisy z účtu za poslední kalendářní rok.

Marginalita. Spolu s žádostí musíte předložit americké daňové přiznání za poslední 3 roky a také evidenci zisků a příjmů. V případě, že začínáte podnikat, musíte předložit 5-letý obchodní plán a rozpis nákladů na zahájení provozu.

 

Klikněte sem a podívejte se na video o E2 investorských vízech. 

Líbil se Vám tenhle článek? Sdílejte ho nebo dejte LIKE. Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter Immigration Biz a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!


0 comments… add one

Chci FREE EBOOK!

E2-investment-visa-usa-English-150thumb

Napsali o nás