EN | CZ | SK

Mohu investovat do více podnikatelských aktivit za účelem získání E-2 visa?

E-2 visa

Mohu investovat do více podnikatelských aktivit za účelem získání E-2 visa?

Státní příslušníci smluvních zemí, kteří investovali v USA se mohou ucházet o E-2 investorské vízum. Neexistuje žádné omezení pro množství peněz, které byste měli investovat nebo podnikatelských aktiv, ve kterých chcete podnikat. Nicméně, pokud chcete získat E-2 visa, měli byste splňovat následující požadavky:

1. Měli byste přijít do USA s cílem investovat do nových nebo stávajících podniků. Znamená to, že nezáleží na tom, zda investujete do nové podnikatelské aktivity, nebo do již existující společnosti, avšak investice musí být značná a prokazatelná.

2. Vaše investice musí být in bona fide a nemůže být marginální, čili nepodstatná a okrajová. Z toho důvodu vaše investice musí být reálná, aktivní a musí vykazovat služby nebo zboží za zisk. A navíc, nemůžete investovat pouze za účelem pokrytí výdajů vaší rodiny. Také byste měli předložit byznys plán, který dané skutečnosti prokazuje.

3. Musíte mít k dispozici finanční prostředky, které budete investovat a musíte je použít na vaše podnikání. Musíte prokázat, že kapitál, který budete investovat se vztahuje na podnik.

4. Musíte prokázat zdroj vašeho financování. Musíte prokázat, že legalita zdrojů vašich investic.

5. Musíte přijít do USA za účelem založení nebo řízení podniku. To znamená, že musíte vlastnit alespoň 50% této společnosti nebo byste měli kontrolovat nebo spravovat tuto společnost v rámci jiné manažerské pozice.

Jak můžete vidět, můžete investovat do více podnikatelských aktivit, ale vaše investice by měla ještě splňovat všechny výše uvedené požadavky. Měli byste podat pouze jednu přihlášku, ale s příslušnou dokumentací pro každé samostatné podnikání, které chcete vykonávat. Tak například, pokud chcete rozdělit váš kapitál do dvou společností, je třeba podat jednu přihlášku, ale se dvěma sadami požadované dokumentace (dva obchodní plány, dvě nájemní smlouvy, apod.).

Pro více informací o EB-5 zelené kartě a o E-2 investorských visa neváhejte kontaktovat Immigrationbiz.cz.

Líbil se Vám tenhle článek? Sdílejte ho nebo dejte LIKE. Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter Immigration Biz a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!


0 comments… add one

Chci FREE EBOOK!

E2-investment-visa-usa-English-150thumb

Napsali o nás